Chính sách điểm thưởng

Chính sách điểm thưởng

  MỨC ĐIỂM THƯỞNG SỐ ĐIỂM TỐI ĐA TRONG 1 THÁNG ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG QUY ĐỊNH NHẬN THƯỞNG
ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN 200 ĐIỂM 200 ĐIỂM - Hoàn thành thủ tục đăng kí tài khoản
- Được ghi nhận bởi hệ thống
Ghi nhận chỉ 1 lần đăng ký đầu tiên
ĐĂNG KÍ NHẬN EMAIL 100 ĐIỂM 100 ĐIỂM - Hoàn thành thủ tục đăng kí nhận email
- Được ghi nhận bởi hệ thống
Ghi nhận chỉ 1 lần đăng ký đầu tiên
TRẢ LỜI CÂU HỎI TÌNH HUỐNG 20 ĐIỂM 500 ĐIỂM - Hoàn thành trả lời câu hỏi
- Được ghi nhận bởi hệ thống
Ghi nhận chỉ 25 lần/ 1 tháng
Tối đa 5 lần/tuần
CHIA SẼ BÀI VIẾT / CÂU HỎI TÌNH HUỐNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI 20 ĐIỂM 200 ĐIỂM - Hoàn thành chia sẻ về trang facebook cá nhân
- Được ghi nhận bởi hệ thống
Ghi nhận chỉ 10 lần/ 1 tháng
Tối đa 2 lần/tuần
ĐẶT CÂU HỎI CHO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU TRỰC TUYẾN 20 ĐIỂM 20 ĐIỂM - Gửi thành công câu hỏi cho chuyên gia
- Câu hỏi được chuyên gia chọn tư vấn
- Được ghi nhận bởi hệ thống
Ghi nhận chỉ 1 lần cho câu hỏi đầu tiên được chọn
GỬI BÀI VIẾT CỘNG TÁC MỚI 100 ĐIỂM 500 ĐIỂM - Gửi thành công bài viết lên PhuongAnB.com
- Bài viết phải được lựa chọn bởi BQT
Ghi nhận chỉ 5 lần/ 1 tháng
Tối đa 1 lần/tuần
QUY ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG
Đóng

Bạn đã gửi thành công!

Đóng
Đóng

Tích lũy điểm, đổi quà ngay

Đăng ký thành viên ngay hôm nay
để nhận 200 điểm thưởng từ cộng đồng Phương-Án-B