Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Alpha Digitech rất trân trọng sự quan tâm của bạn đối với trang web và tôn trọng những thông tin cá nhân và riêng tư của bạn. Alpha Digitech hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể có được thông qua việc truy cập các trang web của Alpha Digitech. Vì vậy xin bạn hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website PhuongAnB.com. Việc sử dụng website PhuongAnB.com được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ.

 

Xin lưu ý rằng trang web này là một hệ thống truy cập công khai. Bạn chịu mọi rủi ro về các thông tin cá nhân mà bạn đã đồng ý đưa lên mạng.

 

Trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi nên có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi những dữ liệu cá nhân đến các trang web PhuongAnB.com.

 

Tập hợp thông tin

PhuongAnB.com hoàn toàn miễn phí và bạn chỉ cung cấp các thông tin cá nhân như: tên, email và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website. Các thông tin cá nhân này sử dụng để PhuongAnB.com nhận diện và liên hệ với bạn khi cần.

 

Lịch sử tìm kiếm

PhuongAnB.com sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi có thể đưa ra kết quả tìm kiếm lần sau của bạn chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu của bạn.

 

Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.

 

PhuongAnB.com là tập hợp những dữ liệu cá nhân, khi những người truy cập tự nguyện gửi đến trang web. Những dữ liệu này được sử dụng cho những mục đích nội bộ như được nêu tại nơi cung cấp dữ liệu, cụ thể để yêu cầu các thông cáo báo chí, các báo cáo hàng năm, các thông tin khác, trong phạm vi của PhuongAnB.com.

 

Khi cung cấp dữ liệu của bạn cho trang web này, bạn thể hiện đồng ý việc sử dụng và khả năng có thể chuyển tiếp những dữ liệu đó.


Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý.

 

Dữ liệu khách hàng của PhuongAnB.com có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty, khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Cookies

Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong một website.


Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

 

Trong trang website của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và PhuongAnB.com không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào bạn truy cập vào website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẵn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

 

Liên kết các Website khác

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang PhuongAnB.com và sẽ đến trang web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website đó.


Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các trang web khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website phuonganb.com và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

 

Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang website chúng tôi.

 

Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong PhuongAnB.com, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email support@phuonganbvn . Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

Đóng

Bạn đã gửi thành công!

Đóng
Đóng

Tích lũy điểm, đổi quà ngay

Đăng ký thành viên ngay hôm nay
để nhận 200 điểm thưởng từ cộng đồng Phương-Án-B